Moslim dating

De Koran als document om met elkaar over te praten, waardoor verdieping in de religie plaatsvindt. De moslims die tot de groep behoren die met geweld en onderdrukking hun religie belijden, zijn er stellig van overtuidg dat hun betekenis de enige juiste is. Terroristen krijgen van de Islam dus de ruimte om de Koran te gebruiken als middel om hun daden te rechtvaardigen.Maar, zoals ik al eerder heb geschreven, het aantal (fundamentalistische) moslims dat radicaliseert tot terroristen valt in het niets ten opzichte van het aantal goedwillende en menslievende moslims.

moslim dating-30

Moslim dating

Niet alleen onder moslims, maar zeker ook onder christenen.

Een mooie boodschap voor de komende dagen om over na te denken en die zou kunnen leiden tot nuancering en herstel van de onderlinge banden en het wederzijds vertrouwen en respect.

Christenen die in feite net zo fundamentalistisch zijn in hun geloof als wat zij moslims verwijten.

Ik heb met jonge mensen gesproken, die in de geest van hun religieuze overtuigingen, mij als mens volkomen diskwalificeerden, als zelfstandig en vrijdenkend wezen.

Ik had nooit van mijzelf verwacht dat ik ooit Geert Wilders op een positieve wijze zou kunnen aanhalen in een blog, en toch is het vandaag zover.

Geert Wilders haalde de kern van een aantal van mijn anti-PVV-blogs aan door het uitspreken van een paar, nu al, legendarische woorden.

En het gekke is, en dat valt de Islam te verwijten, moslim-terroristen doen precies hetzelfde.

Leven naar de vijf pilaren, de basisfundamenten, van de Islam, maar dan wel aan de hand van de eigen interpretatie.

Wilders zei namelijk: “Niet elke moslim is een terrorist, maar wel elke terrorist is een moslim.” En met deze opmerking nuanceerde Wilders het probleem rondom de terroristische aanslagen in onder meer Parijs en Brussel. Nu ben ik het niet helemaal met Wilders eens, want er zijn ook terroristen die geen moslim zijn.

Maar het klopt natuurlijk wel als je alleen de focus richt op de moslim-terroristen die op dit moment onze westerse samenleving proberen te verstoren met het plegen van aanslagen.

Niet elke religieuze is een terroristische fundamentalist.

410 Comments

  1. Part of the DNA of the PUA scene are the idea of the “bitch shields” and “shit tests” – that women are continually trying to weed out “the unworthy” by being dismissive, rude or trying to make men jump through their hoops.

  2. Online dating has never been more discreet, fun, and convenient at Randy Rabbits.

  3. And note that this cam chat works on Android, Symbian, i Pad and i Phone also!

  4. Thirty-one Ottawa veterans arrived home at 2.45pm on Saturday, 3 November 1900. Wilfred Campbell, who lived in Ottawa, penned a poem to welcome them.

  5. This is an APP that allows you to browse the userbase and make video calls in hopes of finding Mr. Depending on where you are this can be a winner or a loser.

  6. It is just because of the reason that they find a flaw in their relationship and look for someone to fill that flaw.

Comments are closed.